Материали 41-50 от 46

Банкови услуги предлагани на физически лица 21 стр.

Банкови услуги, предлагани на физически лица

Преддипломната си практика проведох в СИБАНК, в един от клоновете й в град Пазарджик. По времето на тази тридесетдневна стажантска програма имах възможност най-общо да се запозная с предмета на дейност на банката, както и дейностите които тя извършва...
ivan40
6 0
Безналични разплащания - същност форми роля на банките и банковите сметки 89 стр.

Безналични разплащания - същност, форми, роля на банките и банковите сметки

Във връзка с уреждане на многобройните сметни взаимоотношения, възникващи между отделните фирми в националното ни стопанство, се извършват разнообразни и значителни на брой плащания...
ndoe
26 3
Анализ на капиталовата адекватност на банките 22 стр.

Анализ на капиталовата адекватност на банките

Търговските банки са в центъра на стопанския живот на всяка страна. Те спомагат за създаването на икономическите субекти и структури, активно съдействат в управлението и подкрепата на стопанския живот. Банките мобилизират и превръщат....
admin
9 2
БНБ и търговските банки в условията на финансова криза 73 стр.

БНБ и търговските банки в условията на финансова криза

Търговските банки, като капиталови конструкции, събират и отразяват широка гама от интереси – на собствениците и мениджърите, на клиентите на банките, на държавата и други, които се нуждаят от защита...
admin
7 0
БНБ и търговските банки в условията на финансова криза 74 стр.

БНБ и търговските банки в условията на финансова криза

Търговските банки, като капиталови конструкции, събират и отразяват широка гама от интереси – на собствениците и мениджърите, на клиентите на банките, на държавата и други, които се нуждаят от защита...
dannyboy
17 2