Материали 1-10 от 46

Анализ и оценка на маркетинговата стратегия на банка 75 стр.

Анализ и оценка на маркетинговата стратегия на банка

Целта пряко приозтича от актуалността на темата една търговска банка да бъде по-конкурентноспособна на банковия пазар, както и да изгражда ефективна маркетингова политика с оглед най-пълно и точно синхронизиране с основните иновационни тенденции...
lubega
0 0
Анализ на капиталовата адекватност на банките 22 стр.

Анализ на капиталовата адекватност на банките

Търговските банки са в центъра на стопанския живот на всяка страна. Те спомагат за създаването на икономическите субекти и структури, активно съдействат в управлението и подкрепата на стопанския живот. Банките мобилизират и превръщат....
admin
9 2
Анализ на ликвидността на търговските банки 85 стр.

Анализ на ликвидността на търговските банки

Целта на дипломната работа е да се анализа ликвидността на търговските банки в теоретичен и практически аспект. Обект на изследването е търговска банка, която е средна по размер...
the_magicer
0 0
Анализ на продуктовата политика на търговска банка 91 стр.

Анализ на продуктовата политика на търговска банка

Банките са такъв вид финансови предприятия, които в своята дейност се ръководят единствено и само от интересите си да повишат нормата на печалбата и да осигурят ликвидността си...
nerven
0 0
Анализ на продуктовата политика на търговска банка 29 стр.

Анализ на продуктовата политика на търговска банка

Банките са такъв вид финансови предприятия, които в своята дейност се ръководят единствено и само от интересите си да повишат нормата на печалбата и да осигурят ликвидността си...
dannyboy
0 0
Анализ състоянието и динамиката на банковото кредитиране на малките и средните предприятия у нас през последните 10 години 96 стр.

Анализ състоянието и динамиката на банковото кредитиране на малките и средните предприятия у нас през последните 10 години

Обект на анализ е практическото развитие на кредитната дейност на три банки по отношение предоставянето на потребителски кредити. Разгледано е и обстойно възможността наред с навлизането на инвестиционен капитал...
ivan40
0 0