Материали 31-40 от 46

Проблеми при отчитането на привлечения капитал в търговските банки 105 стр.

Проблеми при отчитането на привлечения капитал в търговските банки

Целите в настоящата разработка са да дадат основна представа за основните проблеми пред търговските банки по отношение привлечения капитал и в частност в практическата част по отношение на...
gecata_maina
0 0
Развитие на депозитните продукти по време на криза в България 84 стр.

Развитие на депозитните продукти по време на криза в България

Предмета на дипломната работа са депозитните продукти и какво е тяхното развитие в периода на криза в нашата страна. Какви видове депозити предлагат банките и как се разработва целевия пазар на привлечения капитал...
rusev02
0 0
Рентабилност на банковото производство и продуктова политика на търговските банки 89 стр.

Рентабилност на банковото производство и продуктова политика на търговските банки

В настоящата разработка са изложени най-съществените принципи и насоки за осъществяване анализ на дейността на съвременната банка. Главно внимание е отделено на финансовия анализ...
dannyboy
0 0
Роля място и функции на банката за обслужване на туристическата фирма 80 стр.

Роля, място и функции на банката за обслужване на туристическата фирма

Икономическата конюнктура в България постепенно се подобри след последните години на преход, съпътствани с икономически кризи, включително и във финансовата сфера, банкови фалити и пр., и дори икономиката ни бе определена като “пазарна”...
nerven
0 0
Ролята на вътрешния банков контрол в условията на финансова криза 98 стр.

Ролята на вътрешния банков контрол в условията на финансова криза

От една страна банковия контрол е организиран като потребност за стабилността на цялата банкова система, независима дали банките са собственост на държавата или на акционери – физически лица. Типичен представител на този вид контрол е банковият надз
nerven
0 0
Ролята на европейската и българската централни банки по отношение на дълговата криза 86 стр.

Ролята на европейската и българската централни банки по отношение на дълговата криза

Еврозоната е част от стратегическия проект на Европейския съюз за реализиране на последната икономическа форма на европейската интеграция, известен като Икономически и валутен съюз...
the_magicer
0 0
Структура и основни функции на БНБ в условията на валутен борд 87 стр.

Структура и основни функции на БНБ в условията на валутен борд

Целта на дипломната работа е да покаже основните функции на БНБ в условията на валутен борд. Конкретно целта се свързва с анализ на промените в структурата на БНБ преди и след въвеждането на Паричния съвет....
lubega
0 0
Съвременни предизвикaтелствa пред Светoвнaтa бaнкa в прoменящия се свят нa нoвoтo хилядoлетие 61 стр.

Съвременни предизвикaтелствa пред Светoвнaтa бaнкa в прoменящия се свят нa нoвoтo хилядoлетие

Светoвнaтa бaнкa е зaмисленa oще пo времeтo нa Втoрaтa светoвнa вoйнa и е oснoвaнa през 1944 г. тя първoнaчaлнo пoмaгa зa възстaнoвявaнетo нa Еврoпa след вoйнaтa, a сегa е един oт нaй-гoлемите светoвни изтoчници нa пoмoщи зa рaзвитие....
messi
4 0