Материали 1-10 от 46

Ролята на вътрешния банков контрол в условията на финансова криза 98 стр.

Ролята на вътрешния банков контрол в условията на финансова криза

От една страна банковия контрол е организиран като потребност за стабилността на цялата банкова система, независима дали банките са собственост на държавата или на акционери – физически лица. Типичен представител на този вид контрол е банковият надз
nerven
0 0
Значимостта от осъществяването на контрол на банковите системи 61 стр.

Значимостта от осъществяването на контрол на банковите системи

Последните няколко преходни години от икономическото развитие на българската държава потвърждават важността на състоянието на финансовата система и връзката му с икономическите спадове и растеж...
silviQ
0 0
Технология на маркетинговото управление на банките 108 стр.

Технология на маркетинговото управление на банките

Следвоенният период носи белезите на глобалните социални трансформации, които засягат и чувствително преобразяват икономическата сфера. Важен техен компонент е преходът, ориентацията на стопанските субекти към непосредствените пазарни потребности...
ndoe
0 0
Роля място и функции на банката за обслужване на туристическата фирма 80 стр.

Роля, място и функции на банката за обслужване на туристическата фирма

Икономическата конюнктура в България постепенно се подобри след последните години на преход, съпътствани с икономически кризи, включително и във финансовата сфера, банкови фалити и пр., и дори икономиката ни бе определена като “пазарна”...
nerven
0 0
Добрите практики в електронното банкиране в България 110 стр.

Добрите практики в електронното банкиране в България

През последните десетилетия вековната финансова наука претърпява революционно развитие. Нараства нейната практико-приложна значимост, израз на която е провеждането на финансовото управление както на макроравнище, така и на равнище отделни бизнес...
aronn
0 0
Тeoрeтикo-прилoжни acпeкти нa вaлутнитe cдeлки и oпeрaции Същнocт и ocoбeнocти нa изпoлзвaнeтo им в нaшaтa бaнкoвa прaктикa 85 стр.

Тeoрeтикo-прилoжни acпeкти нa вaлутнитe cдeлки и oпeрaции. Същнocт и ocoбeнocти нa изпoлзвaнeтo им в нaшaтa бaнкoвa прaктикa

Фaктът, чe днec финaнcoвитe пaзaри упрaжнявaт oгрoмнo влияниe върху cъврeмeнния живoт, нe e нoвocт. Въпрeки, чe чecтo ce гoвoри зa “Уoлcтрийт”, “пaзaрa нa oблигaциитe” и “вaлутнитe пaзaри”, cмиcълът, кoйтo ce влaгa в тe
rusev02
0 0
Проблеми при отчитането на привлечения капитал в търговските банки 105 стр.

Проблеми при отчитането на привлечения капитал в търговските банки

Целите в настоящата разработка са да дадат основна представа за основните проблеми пред търговските банки по отношение привлечения капитал и в частност в практическата част по отношение на...
gecata_maina
0 0
Анализ състоянието и динамиката на банковото кредитиране на малките и средните предприятия у нас през последните 10 години 96 стр.

Анализ състоянието и динамиката на банковото кредитиране на малките и средните предприятия у нас през последните 10 години

Обект на анализ е практическото развитие на кредитната дейност на три банки по отношение предоставянето на потребителски кредити. Разгледано е и обстойно възможността наред с навлизането на инвестиционен капитал...
ivan40
0 0