Материали 11-20 от 46

Рентабилност на банковото производство и продуктова политика на търговските банки 89 стр.

Рентабилност на банковото производство и продуктова политика на търговските банки

В настоящата разработка са изложени най-съществените принципи и насоки за осъществяване анализ на дейността на съвременната банка. Главно внимание е отделено на финансовия анализ...
dannyboy
0 0
Анализ на продуктовата политика на търговска банка 29 стр.

Анализ на продуктовата политика на търговска банка

Банките са такъв вид финансови предприятия, които в своята дейност се ръководят единствено и само от интересите си да повишат нормата на печалбата и да осигурят ликвидността си...
dannyboy
0 0
Ролята на европейската и българската централни банки по отношение на дълговата криза 86 стр.

Ролята на европейската и българската централни банки по отношение на дълговата криза

Еврозоната е част от стратегическия проект на Европейския съюз за реализиране на последната икономическа форма на европейската интеграция, известен като Икономически и валутен съюз...
the_magicer
0 0
Анализ на продуктовата политика на търговска банка 91 стр.

Анализ на продуктовата политика на търговска банка

Банките са такъв вид финансови предприятия, които в своята дейност се ръководят единствено и само от интересите си да повишат нормата на печалбата и да осигурят ликвидността си...
nerven
0 0
Повишаване на конкурентоспособността на търговска банка чрез внедряване на иновативни банкови продукти 49 стр.

Повишаване на конкурентоспособността на търговска банка чрез внедряване на иновативни банкови продукти

Банките са такъв вид финансови предприятия, които в своята дейност се ръководят единствено и само от интересите си да повишат нормата на печалбата и да осигурят ликвидността си...
silviQ
0 0
Банков контрол над кредитния риск и насоки за неговото усъвършенстване 111 стр.

Банков контрол над кредитния риск и насоки за неговото усъвършенстване

характеризира значимостта от осъществяването на контрол на банковите системи. Описани са основните механизми на, които банките могат да разчитат за подобряването на своята ликвидност и на риска, за да поддържат адекватна платежоспособност...
the_magicer
0 0
Банковият пазар в България след приемането й в Европейския съюз 100 стр.

Банковият пазар в България след приемането й в Европейския съюз

Целта на темата е да разкрие основните тенденции в развитието на иноваците в България, както и изискванията относно банковият сектор следствие приемането й в ЕС, както по хронологичен път от развитието на демократична пазарна система от 1989 година...
daniche90
0 0