Материали 71-80 от 289

Направ на сравнителна характеристика на параметрите на кохезионната политика на ЕС 25 стр.

Направ на сравнителна характеристика на параметрите на кохезионната политика на ЕС.

Целта е укрепване на икономическото и социалното сближаване с оглед постигане на хармонично, балансирано и устойчиво развитие на Общността.
messi
0 0
Предпоставки и етапи за изграждане на Икономически и паричен съюз ИПС на ЕС 24 стр.

Предпоставки и етапи за изграждане на Икономически и паричен съюз (ИПС) на ЕС

ЕС е уникално по рода си икономическо и политическо партньорство между 28 европейски държави, покриващи голяма част от континента. Европейският съюз е единствен по рода си........
messi
2 0
Политики на ЕС за подкрепа на Регионалното развитие 12 стр.

Политики на ЕС за подкрепа на Регионалното развитие

Политиката на сближаване е „видимата ръка” на пазара, която цели балансирано и устойчиво развитие, като подпомага икономическата интеграция в целия Европейски съюз изобщо.
messi
3 0
БЪЛГАРО-ТУРСКИЯТ КУЛТУРЕН ОБМЕН И ОБРАЗОВАТЕЛНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ ПРЕЗ НОВОТО ВРЕМЕ 1918 1939 46 стр. очаква одобрение

БЪЛГАРО-ТУРСКИЯТ КУЛТУРЕН ОБМЕН И ОБРАЗОВАТЕЛНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ ПРЕЗ НОВОТО ВРЕМЕ (1918 – 1939)

Турция до голяма степен се дължи на психологически препятствия, исторически, националистически и идеологически натрупвания. Това определя актуалността, важността и ценността на поставената чрез заглавието проблематика в настоящето изложение.
messi
0 0
БЪЛГАРО-ТУРСКИЯТ КУЛТУРЕН ОБМЕН И ОБРАЗОВАТЕЛНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ ПРЕЗ НОВОТО ВРЕМЕ 1918 1939 103 стр.

БЪЛГАРО-ТУРСКИЯТ КУЛТУРЕН ОБМЕН И ОБРАЗОВАТЕЛНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ ПРЕЗ НОВОТО ВРЕМЕ (1918 – 1939)

Двадесети век е наситен с дълбоки и интензивни изменения, които намират приложение във всички области на живота. Промените следват една след друга.
messi
1 0
КАКВО СПЕЧЕЛИ И КАКВО ЗАГУБИ БЪЛГАРИЯ ОТ СВОЕТО ЧЛЕНСТВО В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 4 стр.

КАКВО СПЕЧЕЛИ И КАКВО ЗАГУБИ БЪЛГАРИЯ ОТ СВОЕТО ЧЛЕНСТВО В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

България подаде молба за членство в ЕС през декември 1995 г. Преговорите с Европейската комисия започнаха през февруари 2000 г. и завършиха на 15 юни 2004 г.
messi
2 0
БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ СЕДЕМ ГОДИНИ СЛЕД НАЧАЛОТО 11 стр.

БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – СЕДЕМ ГОДИНИ СЛЕД НАЧАЛОТО

С присъединяването си към ЕС гражданите на България станаха част от една зона на мир, стабилност, сигурност и просперитет, в която са осигурени високи стандарти на политиките в областта на околната среда, здравеопазването, безопасността на храните, както
messi
1 0