Материали 1-10 от 289

Процесите на евроинтеграция и глобализация и значението им за европейската идентичност 115 стр.

Процесите на евроинтеграция и глобализация и значението им за европейската идентичност

Великобритания установява доста особенни позиции в ес. прави опит да членува в три организации – британска общност, англосаксонско семейство и ес. Тя полага максимални усилия се да поеме контрол върху трите европейски общности...
cblock
2 1
БЪЛГАРО-ТУРСКИЯТ КУЛТУРЕН ОБМЕН И ОБРАЗОВАТЕЛНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ ПРЕЗ НОВОТО ВРЕМЕ 1918 1939 103 стр.

БЪЛГАРО-ТУРСКИЯТ КУЛТУРЕН ОБМЕН И ОБРАЗОВАТЕЛНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ ПРЕЗ НОВОТО ВРЕМЕ (1918 – 1939)

Двадесети век е наситен с дълбоки и интензивни изменения, които намират приложение във всички области на живота. Промените следват една след друга.
messi
1 0
България първи стъпки в Европейския съюз Перспективи на членството магистърска теза 101 стр.

България – първи стъпки в Европейския съюз. Перспективи на членството (магистърска теза)

Икономическото развитие на България преминава през два основни периода на промени и на преход от планова към пазарна икономика. При анализирането на общата икономическа постановка на ролята на правителствата за икономическото регулиране и развитие...
the_magicer
0 0
Икономически и политически критерии за членство в Европейския съюз 94 стр.

Икономически и политически критерии за членство в Европейския съюз

Темите свързани с Европейския съюз, присъстват всекидневно в медийното пространство и чрез него влизат във всеки европейски дом. Актуалноста и популярноста на тези теми се определят не само от принципната значимост на...
emoto_92
3 0
Адаптиране на България към регионалната политика на Европейския съюз 91 стр.

Адаптиране на България към регионалната политика на Европейския съюз

Разделянето на Европа на стратегически зони на влияние за един дълъг период от време създава в края на 80-те години прецедентна обстановка на кардинални политически и структурни промени, характерни по–скоро за един отдавна отминал етап от историята.
gecata_maina
0 0
Правомощия на европейско политическо ведомство 89 стр.

Правомощия на европейско политическо ведомство

Обединена Европа е стара мечта на хората от континента. Във вековете тя се е преплела тясно с имперските идеи - от Древния Рим до Третия райх, през Карл Велики и Наполеон І Бонапарт. Винаги се е разчитало на силата, на наложената с насилие воля...
cblock
0 0
Адаптиране на България към регионалната политика на Европейския съюз 89 стр.

Адаптиране на България към регионалната политика на Европейския съюз

Последните години българското общество извървя дълъг път до разбирането на необходимостта от присъединяване на България към европейските структури. Днес те са единодушни при определянето на този процес като приоритетен за нашата политика...
silviQ
0 0
Пътна карта за присъединяване на България към ЕС 88 стр.

Пътна карта за присъединяване на България към ЕС

Стремежът на българското общество към обединена Европа намира израз в действията на правителството за ускорена подготовка за присъединяване към Европейския съюз особено след решението от Люксембург за включване на България в процеса на разширяване...
silviQ
0 0
Динамика на интеграционните процеси в основните договори на EOES 85 стр.

Динамика на интеграционните процеси в основните договори на EO/ES

Правото на Европейската Общност/ Европейския съюз се явява основен фактори и едновременно с това индикатор за спецификата на протичащите през ХХ и ХХІ в. процеси на интеграция...
the_magicer
0 0