Материали 61-70 от 289

Структурните фондове на Европейския съюз 15 стр.

Структурните фондове на Европейския съюз

От началото на 2007 г. България е част от голямото семейство на Европейския съюз. Пътят, който извървя страната ни, за да стигне до тук не беше никак лек и няма да бъде лесно настигането на развитието на далеч по...
messi
0 1
Договорът от Лисабон и ИПС 5 стр.

Договорът от Лисабон и ИПС

От договорът от Маастрихт насам, икономическия и паричен съюз (ИПС) представлява един от основните стълбове на Европейския интеграционен процес. Следователно, всяка промяна в договорите, отнасяща се до ИПС...
silviQ
0 0
ОСОБЕНОСТИ ХАРАКТЕРНИ ПРИМЕРИ ЗА ПРИЛАГАНЕ И КРИЗИ ПРИ ПРОЦЕДУРАТА НА СЪВМЕСТНО РЕШЕНИЕ В ЕС 18 стр.

ОСОБЕНОСТИ, ХАРАКТЕРНИ ПРИМЕРИ ЗА ПРИЛАГАНЕ И КРИЗИ ПРИ ПРОЦЕДУРАТА НА „СЪВМЕСТНО РЕШЕНИЕ” В ЕС

Европейската комисия (ЕК) изготвя законодателно предложение по собствена инициатива, по искане на други институции на Европейския съюз (ЕС), по искане на държави или вследствие на гражданска инициатива .
messi
1 0
Оценка на въздействието на проектите по оперативни програми околна среда конкурентноспособност транспорт административен капацитет развитие на селскостопанските райони развитие на човешките ресурси 22 стр.