Материали 31-40 от 289

Основни етапи в развитието на европейската интеграция същност на процесите 12 стр.

Основни етапи в развитието на европейската интеграция – същност на процесите

Процесът по изграждане на Европейски съюз далеч не е еднороден. Точно обратното, в периода на създаване и развитие на Европейския съюз, държавите основателки по онова време са изправени пред проблеми от различно естество...
gecata_maina
0 0
Членството на България в ЕС 10 стр.

Членството на България в ЕС

Няколко години след промените през 1989 година, се проявява силен стремеж за членство от страна на България в Европейския съюз, който намира отражение и в действията на българското правителство относно подготовката за присъединяване...
lubega
0 0
Пътна карта за присъединяване на България към ЕС 88 стр.

Пътна карта за присъединяване на България към ЕС

Стремежът на българското общество към обединена Европа намира израз в действията на правителството за ускорена подготовка за присъединяване към Европейския съюз особено след решението от Люксембург за включване на България в процеса на разширяване...
silviQ
0 0
Динамика на интеграционните процеси в основните договори на EOES 85 стр.

Динамика на интеграционните процеси в основните договори на EO/ES

Правото на Европейската Общност/ Европейския съюз се явява основен фактори и едновременно с това индикатор за спецификата на протичащите през ХХ и ХХІ в. процеси на интеграция...
the_magicer
0 0
Адаптиране на България към регионалната политика на Европейския съюз 91 стр.

Адаптиране на България към регионалната политика на Европейския съюз

Разделянето на Европа на стратегически зони на влияние за един дълъг период от време създава в края на 80-те години прецедентна обстановка на кардинални политически и структурни промени, характерни по–скоро за един отдавна отминал етап от историята.
gecata_maina
0 0
Адаптиране на България към регионалната политика на Европейския съюз 89 стр.

Адаптиране на България към регионалната политика на Европейския съюз

Последните години българското общество извървя дълъг път до разбирането на необходимостта от присъединяване на България към европейските структури. Днес те са единодушни при определянето на този процес като приоритетен за нашата политика...
silviQ
0 0
България първи стъпки в Европейския съюз Перспективи на членството магистърска теза 101 стр.

България – първи стъпки в Европейския съюз. Перспективи на членството (магистърска теза)

Икономическото развитие на България преминава през два основни периода на промени и на преход от планова към пазарна икономика. При анализирането на общата икономическа постановка на ролята на правителствата за икономическото регулиране и развитие...
the_magicer
0 0
Ползи и разходи за България от членството в Европейския съюз 13 стр.

Ползи и разходи за България от членството в Европейския съюз

Проблемът, пред който България е изправена в момента, не е свързан с дилемата “да влезе или да не влезе”. Част от причините за това са свързани с широката обществена подкрепа, с която се ползва присъединяването към ЕС...
rusev02
0 0
Правомощия на европейско политическо ведомство 89 стр.

Правомощия на европейско политическо ведомство

Обединена Европа е стара мечта на хората от континента. Във вековете тя се е преплела тясно с имперските идеи - от Древния Рим до Третия райх, през Карл Велики и Наполеон І Бонапарт. Винаги се е разчитало на силата, на наложената с насилие воля...
cblock
0 0