Материали 41-50 от 71

ПЛЮСОВЕ И МИНУСИ НА ЦЕРЕМОНИЯТА ПО ОТКРИВАНЕ НА ЗИМНИТЕ ОЛИМПИЙСКИ ИГРИ В СОЧИ ИЛИ КАК ЕДНА ОЛИМПИАДАЦЕРЕМОНИЯ МОЖЕ ДА ПЕДИЗВИКА КОНФЛИКТИ В МНОЖЕСТВО ОТРАСЛИ 11 стр.

ПЛЮСОВЕ И МИНУСИ НА ЦЕРЕМОНИЯТА ПО ОТКРИВАНЕ НА ЗИМНИТЕ ОЛИМПИЙСКИ ИГРИ В СОЧИ ИЛИ КАК ЕДНА ОЛИМПИАДА/ЦЕРЕМОНИЯ МОЖЕ ДА ПЕДИЗВИКА КОНФЛИКТИ В МНОЖЕСТВО ОТРАСЛИ

Играта е социално явление в историята на обществото. Първите следи за нея датират още от първобитно-общинния строй. Постепенно играта се е обособила като относително самостоятелен вид от обществено-трудовата и обществено-познавателната дейности.
messi
3 0
Рекламна политика на астера 25 стр.

Рекламна политика на астера

Астера е част от голямото семейство на българската компания на козметични продукти Арома. Целите, които си поставя компанипта е да разработи различни стратегии за навлизане на нови пазари и да се установи като о...
ivan40
49 5
Рекалмно послание и манипулация 15 стр.

Рекалмно послание и манипулация

Изграждането на ефективно рекламно послание е доста сложен творчески процес. Необходимо е съчетаване между конкретни знания, касеащи логиката на рекламното въздейтвие и много силен творчески заряд. Важно е да се отбележи, че рекламата не е просто...
lubega
22 1
Цялостно описание на рекламна кампания и особености при провеждането им 5 стр.

Цялостно описание на рекламна кампания и особености при провеждането им

Рекламна кампания е термин от маркетинга , с който се означава планирана и координирана дейност по осъществяване на реклама , при която мероприятия се провеждат по различни комуникационни канали и средства за разпространение на рекламата....
rusev02
12 2
Реклама кампания на продукти Лавена АД 18 стр.

Реклама кампания на продукти "Лавена" АД

За фирмата;Ситуационно-сегментационен анализ,анализ на микро средата, копи платформа на рекламна кампания, програма на рекламната кампания, рекламно послание, сценарии на рекламата, бюджет, оценка...
daniche90
30 3