Материали 31-40 от 71

Казус по маркетинг и реклама 11 стр.

Казус по маркетинг и реклама

Бранд мениджмънт в рекламата на водка - потребителят се намира в непрестанна обсада. Той е напълно объркан. Безмилостно го щурмува телевизията, яростно го атакува печатът, дълбае го радиото...
ivan40
0 0
Оценка на стратегията на телевизионната реклама на пиво за изграждане на имиджа на марката 95 стр.

Оценка на стратегията на телевизионната реклама на пиво за изграждане на имиджа на марката

В настоящият процес на глобализация и мащабност в действията на фирмите, големите корпорации все повече си приличат – те се стремят да прилагат най-новите технологии, копират методите за подобряване на качеството...
dannyboy
0 0
Изграждане на ефективна рекламна и комуникационна стратегия на фирма от Поморие 12 стр.

Изграждане на ефективна рекламна и комуникационна стратегия на фирма от Поморие

Интересна и запомняща се е всяка една рекламна кампания, която носи успех за рекламодателите, както и тази, която е претърпяла пазарен провал. Но зад всяка една рекламна акция стои единствено и само желанието за успешен завършек...
daniche90
0 0
Интернет рекламата в маркетинговите комуникации 8 стр.

Интернет рекламата в маркетинговите комуникации

Актуалността на разглежданата тематика е свързана с необходимостта от изследване на комуникативната природа на съвременната реклама в интернет, която се обуславя от няколко важни предпоставка....
dannyboy
0 0
Свобода на словото и цензура в рекламната комуникация 7 стр.

Свобода на словото и цензура в рекламната комуникация

За всеки един от нас е ясно, че анализа на темата обявена като "Свободата на словото", и в практиката, когато се говори за свободата на словото, винаги се прави връзка за нейния антипод, а това е именно цензурата...
ivan40
0 0
Медия план и бюджет на рекламна кампания за период от 3 месеца 8 стр.

Медия план и бюджет на рекламна кампания за период от 3 месеца

Установено е, че българите повече не могат да не се интересуват за свободата на боклука си, защото в страната ни годишно се изхвърлят около 4 милиона тона битови отпадъци...
messi
0 0
Мястото на рекламата през погледа на информационните всекидневници позициониране дизайн и специфика 86 стр.

Мястото на рекламата през погледа на информационните всекидневници – позициониране, дизайн и специфика

Рекламата заема основно място в комуникационната политика на всяка съвременна фирма и бизнес. За нея има най-много на брой определения....
aronn
0 0
Сексуализираните апели и въздействието им в рекламата 86 стр.

Сексуализираните апели и въздействието им в рекламата

Целта на темата е да бъдат изследвани сексуализираните апелите в различните маркетингови общувания от гледната точка на различните знакови системи в основните комуникативни стратегии и на рекламите в зависимост от различните видове секс...
ivan40
0 0
Сравнителен анализ на интернет сайтовете на три марки минерална вода 72 стр.

Сравнителен анализ на интернет сайтовете на три марки минерална вода

Преди всичко рекламата в интернет все повече се превръща не само в регулатор на икономически отношения, но става и инструмент за утвърждаване на начина на живот на човека в обществото...
cblock
0 0
Рекламата и Coca Cola 98 стр.

Рекламата и Coca Cola

Основна цел на настоящето изследване е да разкрие базови характеристики в изграждането и ефективното функциониране на рекламен пазар в България на Кока Кола – особености, тенденции, инвестиционна дейност, иновации...
silviQ
0 0