Материали 1-10 от 8

Интернет рекламата в маркетинговите комуникации 8 стр.

Интернет рекламата в маркетинговите комуникации

Актуалността на разглежданата тематика е свързана с необходимостта от изследване на комуникативната природа на съвременната реклама в интернет, която се обуславя от няколко важни предпоставка....
dannyboy
0 0
Свобода на словото и цензура в рекламната комуникация 7 стр.

Свобода на словото и цензура в рекламната комуникация

За всеки един от нас е ясно, че анализа на темата обявена като "Свободата на словото", и в практиката, когато се говори за свободата на словото, винаги се прави връзка за нейния антипод, а това е именно цензурата...
ivan40
0 0
Рекламната интернет-политика и системата на рекламните мероприятия 10 стр.

Рекламната интернет-политика и системата на рекламните мероприятия

Рекламната политика включва всяка дейност, която е свързана със запознаване на потенциалните потребители с организацията или със стоките, предлагани от нея на пазара, изграждаща благоприятна представа за тях и подпомагаща продажбите. Рекламната политик...
nerven
21 0
Външна и транспортна реклама 8 стр.

Външна и транспортна реклама

Приблизително 80% от разходите за реклама, правени по света в края на 80-те години, се падат на следните рекламни средства – пресреклама и графични рекламни издания, реклама по електронни медии, директна реклама....
ivan40
14 0