Материали 21-30 от 71

Социална реклама 121 стр.

Социална реклама

Основна цел на настоящето изследване е да разкрие базови характеристики в изграждането и ефективното функциониране на социалната реклама в България – особености, тенденции, инвестиционна дейност, иновации...
lubega
0 0
Aнализ на рекламна кампания 6 стр.

Aнализ на рекламна кампания

БТВ Медия Груп поде кампания срещу кражбата на интелектуална собственост от интернет. Името на кампанията е Fair Play, в превод от английски Честна Игра. Според организаторите на кампанията пиратството в интернет забавя развитието...
dannyboy
0 0
Oсновни функции и механизми за въздействие на рекламата 29 стр.

Oсновни функции и механизми за въздействие на рекламата

Във времето на прехода към пазарна икономика нараства значението на маркетинговите комуникации. Българинът започва да привиква към пазарните условия...
messi
0 0
Езиково послание на продукт по света и в България 11 стр.

Езиково послание на продукт по света и в България

От своето раждане (началото на 90-те години) рекламният пазар на България достига впечатлаващия прогрес. Това стана благодарение не само на рекламните агенства, но и на стабилизиращата се икономика...
dannyboy
0 0
Рекламна стратегия на фирма в интернет 90 стр.

Рекламна стратегия на фирма в интернет

В настоящият процес на глобализация и мащабност в действията на фирмите, големите корпорации все повече си приличат – те се стремят да прилагат най-новите технологии, копират методите за подобряване на качеството, подражават си като прилагат открити
dannyboy
0 0
Рекламна стратегия на телевизионен канал по примера на рекламната стратегия на Нова телевизия 10 стр.

Рекламна стратегия на телевизионен канал по примера на рекламната стратегия на Нова телевизия

Демократичните промени в Република България вече петнадесет години показват растеж на всички видове медии, най-вече в количествено и по-малко в качествено отношение...
aronn
0 0
Организиране и провеждане на рекламна кампания 94 стр.

Организиране и провеждане на рекламна кампания

В настоящият процес на глобализация и мащабност в действията на фирмите, големите корпорации все повече си приличат – те се стремят да прилагат най-новите технологии, копират методите за подобряване на качеството, подражават си като прилагат открити
cblock
0 0
Изграждане на имиджмейкърска и рекламна стратегия на уиски 91 стр.

Изграждане на имиджмейкърска и рекламна стратегия на уиски

В настоящият процес на глобализация и мащабност в действията на фирмите, големите корпорации все повече си приличат–те се стремят да прилагат най-новите технологии, копират методите за подобряване на качеството, подражават си като прилагат открития.
the_magicer
0 0
Реклама на спа услуги 11 стр.

Реклама на спа услуги

Рекламата днес играе много съществена роля в икономическия живот и развитието на бизнеса в международен мащаб. Рекламата е навсякъде около нас – по телевизията, радиото, вестници, списания, билбордове, интернет и т.н....
dannyboy
0 0
Опростачването на рекламната индустрия в България през XXI век в контекста на телевизионния ефир и рекламната кампания на фирма 26 стр.

Опростачването на рекламната индустрия в България през XXI век – в контекста на телевизионния ефир и рекламната кампания на фирма

С развитието на информационните и комуникационни технологии в края на миналия и началото на настоящия век, обществото се запозна с редица иновации във всички аспекти от ежедневието ни...
rusev02
0 0