Материали 1-10 от 71

Aнализ на рекламна кампания 6 стр.

Aнализ на рекламна кампания

БТВ Медия Груп поде кампания срещу кражбата на интелектуална собственост от интернет. Името на кампанията е Fair Play, в превод от английски Честна Игра. Според организаторите на кампанията пиратството в интернет забавя развитието...
dannyboy
0 0
Oсновни функции и механизми за въздействие на рекламата 29 стр.

Oсновни функции и механизми за въздействие на рекламата

Във времето на прехода към пазарна икономика нараства значението на маркетинговите комуникации. Българинът започва да привиква към пазарните условия...
messi
0 0
Анализ на международната рекламна стратегия на Нестле 7 стр.

Анализ на международната рекламна стратегия на „Нестле

Развиването на рекламна стратегия за постигане на целта на определена рекламна кампания, изисква добро обмисляне на рекламното съобщение, каналът по който ще се реализира тази кампания, територията на която ще се разпространява и целевата група...
admin
62 1
Анализ на реклама 9 стр.

Анализ на реклама

Реклама е всяко съобщение, чиято цел е да насърчи реализацията на предлагани на пазара стоки и услуги.Това съобщение може да бъде разпространено чрез различни носители: вестници и списания, рекламни листовки и брошури...
cblock
26 0
Външна и транспортна реклама 8 стр.

Външна и транспортна реклама

Приблизително 80% от разходите за реклама, правени по света в края на 80-те години, се падат на следните рекламни средства – пресреклама и графични рекламни издания, реклама по електронни медии, директна реклама....
ivan40
14 0