Материали 11-20 от 71

Рекламни кампании провали и гафове 26 стр.

Рекламни кампании – провали и гафове

В условията на пазарно стопанство съществен фактор за успешно реализиране на фирмените цели е изграждането на ефективно работеща рекламна система, позволяваща достигането на продуктите до потребителите на възможно най-ниски цени...
cblock
0 0
Рекламата 6 стр.

Рекламата

Рекламата е като живота трябва да е изпълнена със смисъл, цел, изключителност и много провокация. Тя е изпълнена с правила - досадни, отекчителни, но в същото време и поучителни, създаващи и учещи на ред...
dannyboy
0 0
Реклама на телевизия 41 стр.

Реклама на телевизия

Телевизията е създадена през 1994 година. От 2000 година тя е 100% собственост на частна компания. На 18.07.2003г. телевизия получава лиценз за национално ефирно разпространение на своята програма...
daniche90
0 0
Рекламна кампания на фирма 54 стр.

Рекламна кампания на фирма

Настоящата дипломна работа има за цел да анализира и оцени ефективността на рекламната кампания на фирма АРОМА АД. Методологията на разработката на дипломната работа може да бъде формулирана в следните направления...
daniche90
0 0
Рекламата чрез плакати 32 стр.

Рекламата чрез плакати

Рекламата представлява "масова комуникация, направена за сметка на една организация, наречена рекламодател, която плаща на едно информационно средство за разпространението на съобщение, създадено от рекламна агенция"...
messi
0 0
Реклама и продажби 65 стр.

Реклама и продажби

Изследователите търсят началото на рекламата още в дълбока древност. Л. де Врис дори възкликва “Рекламата е стара като човечеството”. Всъщност за рекламна практика става дума още в първите документи от писмената история....
lubega
0 0
Трите най-успешни и трите най-неуспешни рекламни кампании през последната календарна година 21 стр.

Трите най-успешни и трите най-неуспешни рекламни кампании през последната календарна година

Рекламната кампания на търговската верига за 2012-2013г. е под надслов "Най-доброто от България. Най-доброто от Европа“ е подробно описана, което дава ориентир за общата идея, вложена в нея...
gecata_maina
0 0
Децата в рекламния пазар и в рекламата 71 стр.

Децата в рекламния пазар и в рекламата

Тезата на изследването е свързана с анализ на децатаврекламата, за тяхната роля и въздействието, което оказват върху зрителите. Описани са и тенденциите на развитие на дацкия рекламен пазар...
aronn
0 0
Скрита реклама - история приложение и сравнителен анализ с други начини за позициониране на продуктите в съзнанието на потребителите 116 стр.

Скрита реклама - история, приложение и сравнителен анализ с други начини за позициониране на продуктите в съзнанието на потребителите

Основна цел на настоящето изследване е да разкрие базови характеристики в изграждането и ефективното функциониране на рекламен пазар в България – особености, тенденции, инвестиционна дейност...
silviQ
0 0