Материали 11-20 от 47

Инфекция и инфекциозен процес 5 стр.

Инфекция и инфекциозен процес

Инфекцията е взаимотношение, създадено проникване, разпространяване и размножаване на патогенния микроорганизъм в макроорганизма. Фактори за възникване на инфекциозен процес – микроорганизмът, макрооорганизмът, околната среда...
mOn
40 0
Влияние на факторите на средата върху растежа и развитието на микроорганизмите 3 стр.

Влияние на факторите на средата върху растежа и развитието на микроорганизмите

Всеки микроорганизъм се развива при определени условия на околната среда. Характерна особеност на микроорганизмите е способността им като цяло да се развиват в относително по-широк диапазон на условията на средата в сравнение с еукариотните организми....
ndoe
20 1