Материали 1-10 от 47

Микробиология - пищови 9 стр.

Микробиология - пищови

МБ е наука, която изучава устройството, живота, развитието и значението на МО за човека, животните, раст и за цялата природа. Предмет на МБ са микроорганизмите, обединени в 3 осн.гр. – бактерии-всички прокариотни организми-...
emoto_92
91 10
Микробиология - лекции 15 стр.

Микробиология - лекции

Обща схема на прокариотната клетка. Бактерии. Таксономичен статус. Форма и големина на бактериите... Бактериална капсула. Химичен състав. Структура. Функции.... Цитоплазмена мембрана. Химичен състав. Структура. Функции ...
dannyboy
124 9
Микрофлора на почвата 8 стр.

Микрофлора на почвата

В почвата се развиват различни видове микроорганизми и вземат активно участие в почвообразувателните процеси. Според основните катаболитни процеси, които произвеждат, почвените микроорганизми се отнасят към различни физиологични групи: амонифициращи, нит
daniel40
140 6