Материали 1-10 от 47

Анаеробно дишане 4 стр.

Анаеробно дишане

При анаеробното дишане синтезата на АТФ е свързана с преноса на електрони по електрон-транспортната верига, но техен краен акцептор не е кислородът, а някакво друго неорганично съединение...
ndoe
0 0
Анаеробно дишане 4 стр.

Анаеробно дишане

При анаеробното дишане синтезата на АТФ е свързана с преноса на електрони по електрон-транспортната верига, но техен краен акцептор не е кислородът, а някакво друго неорганично съединение...
silviQ
0 1
Бактериални инфекции и токсикози 20 стр.

Бактериални инфекции и токсикози

Храните, контаминирани с патогенни бактерии, предизвикват различни заболявания. Някои бактерии, попаднали в хранителни продукти като месо, месни продукти, мляко, млечни продукти, яйца, се размножават и отделят отровни вещества – токсини....
admin
16 3
Влияние на взаимодействията между микроорганизмите 7 стр.

Влияние на взаимодействията между микроорганизмите

През последните години са изследвани някои видове бактерии за контрол на бактерийни заболявания. Проучени било прилагането на непатогенни щамове бактерии Streptomyces да осъществяват контрол върху причинителя на крастата по картофите Strptomyces scabies (
MINI_88
18 1
Влияние на факторите на средата върху растежа и развитието на микроорганизмите 3 стр.

Влияние на факторите на средата върху растежа и развитието на микроорганизмите

Всеки микроорганизъм се развива при определени условия на околната среда. Характерна особеност на микроорганизмите е способността им като цяло да се развиват в относително по-широк диапазон на условията на средата в сравнение с еукариотните организми....
ndoe
20 1