Материали 41-50 от 47

Микробиология - лекции 15 стр.

Микробиология - лекции

Обща схема на прокариотната клетка. Бактерии. Таксономичен статус. Форма и големина на бактериите... Бактериална капсула. Химичен състав. Структура. Функции.... Цитоплазмена мембрана. Химичен състав. Структура. Функции ...
dannyboy
124 8
Влияние на взаимодействията между микроорганизмите 7 стр.

Влияние на взаимодействията между микроорганизмите

През последните години са изследвани някои видове бактерии за контрол на бактерийни заболявания. Проучени било прилагането на непатогенни щамове бактерии Streptomyces да осъществяват контрол върху причинителя на крастата по картофите Strptomyces scabies (
MINI_88
18 1
Култивиране на микроорганизмите при анаеробни условия 3 стр.

Култивиране на микроорганизмите при анаеробни условия

При анаеробните микроорганизми биологичното окисляване протича при липса на свободен кислород. Ето защо при култивирането им е необходимо да се създадат анаеробни условия.
talitka
70 3
Микрофлора на почвата 8 стр.

Микрофлора на почвата

В почвата се развиват различни видове микроорганизми и вземат активно участие в почвообразувателните процеси. Според основните катаболитни процеси, които произвеждат, почвените микроорганизми се отнасят към различни физиологични групи: амонифициращи, нит
daniel40
140 6