Материали 21-30 от 28

Писане на малка ръкописна буква г 7 стр.

Писане на малка ръкописна буква "г"

План-конспект. Вид на урока: За запознаване с елементите и изписване на нова буква. Цели: Учениците да се научат да пишат малка ръкописна буква "г". Да четат и пишат ръкописен текст съдържащ новата буква...
lubega
72 6
Съвременното обучение по правоговор i iv клас 9 стр.

Съвременното обучение по правоговор i – iv клас

Обучението по правоговор и правопис в I – IV клас трябва да се осъществява взаимосвързано, като съставна част от урочната работа не само по български език, а и по всички учебни предмети...
ivan40
36 2
Контрол и проверка в обучението по география 11 стр.

Контрол и проверка в обучението по география

Проверката е неделима съставна част на учебния процес и урока, свързана с всички негови звена. Осъществява се главно в обособено звено за проверка и оценка на знанията и уменията, каквито има в началото на почти всеки нов урок...
ivan40
18 4