Материали 81-90 от 87

Геометричен синтез на зъбно зацепване 5 стр.

Геометричен синтез на зъбно зацепване

Геометричният синтез и изчислението на якост на зъбните предавки са взаимно свързани. За силовите предавки се провежда проектно якостно изчисление, при което се определят габаритните размери...
admin
35 2
Въведение в машинознанието 30 стр.

Въведение в машинознанието

Огромно значение за развитието на човешкото общество имат разработването и усъвършенствуването на машините. От социално-икономическа гледна точка понятието машина може да се дефинира така: машината е изкуствено създадена...
admin
29 1