Материали 21-30 от 87

Машинознание - пищови 13 стр.

Машинознание - пищови

Обекти на машинознанието са абстрактните понятия от механиката - точка, тяло, механична система, идеализации на реални обекти - звено, механизъм, кинематична верига и елементите на реалните конструкции - валове, оси, лагери...
rusev02
39 0
КРАТКИ СВЕДЕНИЯ ЗА МАТЕРИАЛИТЕ УПОТРЕБЯВАНИ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА МАШИННИ ЕЛЕМЕНТИ 5 стр.

КРАТКИ СВЕДЕНИЯ ЗА МАТЕРИАЛИТЕ, УПОТРЕБЯВАНИ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА МАШИННИ ЕЛЕМЕНТИ

Желязото не се употребява в чист вид за изработване на машинни елементи, но сплавите му с въглерода, наречени черни метали, намират най-широко приложение.
legolas
21 0
Лагери - плъзгащи лагери 19 стр.

Лагери - плъзгащи лагери

Лагери - плъзгащи лагери. Общи сведения и видове. Коефицент на триене и неговото изменение. Режим на работа на плъзгащи лагери и критерии за работоспособност. Конструктивни изчесления и проверка на плъзгащи лагери...
messi
48 7