Материали 71-80 от 87

Теория на механизмите и машините 46 стр.

Теория на механизмите и машините

Функционална класификация на машините. В зависимост от същността на изпълнявания работен процес машините се разделят на:а)енергетични;б)работни;в)информационни;г)кибернетични....
admin
19 0
Конусен триещ съединител 9 стр.

Конусен триещ съединител

При триещите съединители в неработно състояние допирните повърхности не са в контакт. Включването на съединителя става чрез взаимното им притискане, а изключването – чрез тяхното отделяне....
admin
49 4
Машинни елементи 2 5 стр.

Машинни елементи 2

Механичните са: неуправляеми, управляеми и само управляеми. Неуправляемите (с постоянно действие) се делят на: твърди неподвижни, твърди компресиращи, еластични. управляемите са: за включване и изключване – валцови и зъбчати, и триещи....
admin
136 11
Винтов крик 11 стр.

Винтов крик

Винтовите крикове се използват за ръчно вдигане на товари до малки височини. Например много автомобилни крикове имат специални рамена или лапи, които осигуряват удобно закрепване на автомобила при повдигане. Намира широко приложение в практиката...
admin
110 3