Материали 1-10 от 87

Теория на механизмите и машините 46 стр.

Теория на механизмите и машините

Функционална класификация на машините. В зависимост от същността на изпълнявания работен процес машините се разделят на:а)енергетични;б)работни;в)информационни;г)кибернетични....
admin
19 0
Машинни елементи 45 стр.

Машинни елементи

Основни понятия детайлите, възлите и групите, които изпълняват най- елементарни функции в машините се наричат с общото понятие машинни елементи. Те могат да имат специално или общо предназначение. Последните в зависимост от степента...
loli
58 2
Въведение в машинознанието 30 стр.

Въведение в машинознанието

Огромно значение за развитието на човешкото общество имат разработването и усъвършенствуването на машините. От социално-икономическа гледна точка понятието машина може да се дефинира така: машината е изкуствено създадена...
admin
29 1
Търкалящи лагери 28 стр.

Търкалящи лагери

поз. 1 ,3 – външна и вътрешна гривни поз. 2 – търкалящи тела поз. 4 - сепаратор КЛАСИФИКАЦИЯ НА ТЛ радиални аксиални радиално- аксиални сачмени ролкови самонагаждащи несамонагаждащи едноредни двуредни разглобяеми неразглобяеми...
admin
27 2