Материали 1-10 от 20

Влияние на орографията върху движението на въздуха атмосферните фронтове циклоните и антициклоните 7 стр.

Влияние на орографията върху движението на въздуха, атмосферните фронтове, циклоните и антициклоните

Влиянието на планините върху вятъра се изразява във възникването на различни местни ветрове, които могат да се разглеждат като смущения върху общата атмосферна циркулация...
gecata_maina
9 0
Глобално затопляне 12 стр.

Глобално затопляне

Глобално затопляне е повишаването на средната температура на атмосферата и Световния океан на Земята, което се наблюдава от 1950-те години насам. Често като синоним на глобалното затопляне се използва изменение на климата...
messi
12 1
Климатична характеристика на водосборниая басеин на рЧепинска река за района на грВелинград 31 стр.

Климатична характеристика на водосборниая басеин на р.Чепинска река за района на гр.Велинград

Чепинската котловина е обградена от верига ридове залесени с предимно с иглолистни масиви (P.silvestris,P.nigra,Picea pungens,P.alba и др.) и по-малко широколистни (Q.rubor,B.alba и др.) горски масив
rusev02
9 1
Климатична характеристика на водосборния басейн на река Марица в района на гр Пловдив 18 стр.

Климатична характеристика на водосборния басейн на река Марица в района на гр. Пловдив

Марица е река в Южна България и Северна Гърция и Турция. Тя извира от маричините езера в Рила, тече на югоизток през Горнотракийската низина и се влива в Егейско море. Дължината на реката от изворите й в рила до вливането и в егейско море е 521,6 км....
cblock
0 0
Климатична характеристика на град Видин 10 стр.

Климатична характеристика на град Видин

Град Видин е разположен в най-северозападната част на Република България и е областен център на община Видин. Намира се на брега на р. Дунав, на най-ниската тераса на видинската низина с надморска височина 30-35м...
nerven
17 1