Материали 1-10 от 20

Теми по климатология 24 стр.

Теми по климатология

Предмет и задачи на килиматологията. Методи за изследване. Синоптични и климатологични наблюдения. Основни елементи на времето и климата. Температура на въздуха и почвата. Атмосферно налягане. Влажност на въздуха. Вятър – роза на ветровете...
nerven
40 2
Климатична характеристика на град Видин 10 стр.

Климатична характеристика на град Видин

Град Видин е разположен в най-северозападната част на Република България и е областен център на община Видин. Намира се на брега на р. Дунав, на най-ниската тераса на видинската низина с надморска височина 30-35м...
nerven
17 1
Климатична характеристика на водосборниая басеин на рЧепинска река за района на грВелинград 31 стр.

Климатична характеристика на водосборниая басеин на р.Чепинска река за района на гр.Велинград

Чепинската котловина е обградена от верига ридове залесени с предимно с иглолистни масиви (P.silvestris,P.nigra,Picea pungens,P.alba и др.) и по-малко широколистни (Q.rubor,B.alba и др.) горски масив
rusev02
9 1
Глобално затопляне 12 стр.

Глобално затопляне

Глобално затопляне е повишаването на средната температура на атмосферата и Световния океан на Земята, което се наблюдава от 1950-те години насам. Често като синоним на глобалното затопляне се използва изменение на климата...
messi
12 1
Съставяне на агроклиматична характеристика за територията на гр Берковица 7 стр.

Съставяне на агроклиматична характеристика за територията на гр. Берковица

Град Берковица се намира в подножието на Стара планина с надморска височина 371 метра. По отношение на климата района се намира в Европейската-континентална климатична област...
dannyboy
9 1
Проблеми на дълготрайното адаптиране на горите към климатичните промени в света и Европа 6 стр.

Проблеми на дълготрайното адаптиране на горите към климатичните промени в света и Европа

Същност на промените в климата - основни понятия, причини и изражение. Климатични промени – последици и най-важни очаквани промени. Адаптационни механизми на организмите...
messi
24 0