Материали 1-10 от 43

Социално и здравно законодателство 76 стр.

Социално и здравно законодателство

Изключително важен фактор за укрепване и усъвършенстване на здравната система и здравеопазването е здравното законодателство. Чрез регулираните от него обществени отношения, здравното законодателство, способства за усъвършенстване на здравната система...
messi
73 6
Ефективност на управлението чрез мотивация на персонала като средство за нейното повишаване 71 стр.

Ефективност на управлението чрез мотивация на персонала, като средство за нейното повишаване

Успехът в работата на всяка една организация се дължи най-вече на качеството на човешките ресурси, които тя успява да привлече, запази и развие...
nerven
31 3
Здравен проект Изграждане на център за психологическа подкрепа 13 стр.

Здравен проект "Изграждане на център за психологическа подкрепа"

Българското общество често си затваря очите в опит да игнорира един или друг проблем, като този за психичното здраве на болните от рак. Напоследък политиката на държавата в областта на здравеопазването е хаотична и то системно се лишава от адекватно...
gecata_maina
2 3
Здравна профилактика и хигиена 36 стр.

Здравна профилактика и хигиена

Хигиената е медицинска наука, която изучава въздействието на обкръжаващата среда върху човека с цел опазване здравето, работоспособността и дълголетието както на отделния индивид, така и на обществото като цяло....
mOn
16 3
Методическа разработка за извършване на клизма 18 стр.

Методическа разработка за извършване на клизма

Генерална цел: на базата на новите усвоени знания,теоретични и практически умения и навици, всеки студент в края на занятието да владее алгоритъма за извършване на очистителна и солена клизма,съобразно минималното изискуемо ниво на компетентност...
nezabravima
35 2