Материали 1-10 от 1

 ЕФЕКТИВНОСТ НА УПРАВЛЕНИЕТО ЧРЕЗ МОТИВАЦИЯ НА ПЕРСОНАЛА КАТО СРЕДСТВО ЗА НЕЙНОТО ПОВИШАВАНЕ 71 стр.

“ ЕФЕКТИВНОСТ НА УПРАВЛЕНИЕТО ЧРЕЗ МОТИВАЦИЯ НА ПЕРСОНАЛА, КАТО СРЕДСТВО ЗА НЕЙНОТО ПОВИШАВАНЕ”

Чрез възприятието в нашето съзнание се създава информационна картина за света въобще и за конкретната ситуация, в която се намираме във всеки момент от нашето съществуване.
aronn
5 1