Материали 1-10 от 43

Добри практики за интегрирани грижи 11 стр.

Добри практики за интегрирани грижи

Застаряването на населението и увеличената продължителност на живота в световен мащаб и разходите за лечение на пациенти с хронични заболявания с комплексни нужди пораждат необходимостта от преструктуриране на здравните системи...
gecata_maina
0 1
Социално и здравно законодателство 76 стр.

Социално и здравно законодателство

Изключително важен фактор за укрепване и усъвършенстване на здравната система и здравеопазването е здравното законодателство. Чрез регулираните от него обществени отношения, здравното законодателство, способства за усъвършенстване на здравната система...
messi
73 6
 ЕФЕКТИВНОСТ НА УПРАВЛЕНИЕТО ЧРЕЗ МОТИВАЦИЯ НА ПЕРСОНАЛА КАТО СРЕДСТВО ЗА НЕЙНОТО ПОВИШАВАНЕ 71 стр.

“ ЕФЕКТИВНОСТ НА УПРАВЛЕНИЕТО ЧРЕЗ МОТИВАЦИЯ НА ПЕРСОНАЛА, КАТО СРЕДСТВО ЗА НЕЙНОТО ПОВИШАВАНЕ”

Чрез възприятието в нашето съзнание се създава информационна картина за света въобще и за конкретната ситуация, в която се намираме във всеки момент от нашето съществуване.
aronn
5 1