Материали 1-10 от 5

Следоперативен период 59 стр.

Следоперативен период

Следоперативният период включва времето от завършване на оперативната намеса до момента, когато се провеждат медицински наблюдения и лечебни мероприятия за пълното оздравяване на оперирания болен и максимално възстановяване на неговата трудоспособност...
ivan40
27 2
Патоанатомия 66 стр.

Патоанатомия

Патологията е учение за болестните прояви, за болестно променените функции и анатомична структура в организма. Включително и знанията за причините за предпазването и за лечението на болестите...
mOn
26 0