Материали 1-10 от 3

 ЕФЕКТИВНОСТ НА УПРАВЛЕНИЕТО ЧРЕЗ МОТИВАЦИЯ НА ПЕРСОНАЛА КАТО СРЕДСТВО ЗА НЕЙНОТО ПОВИШАВАНЕ 71 стр.

“ ЕФЕКТИВНОСТ НА УПРАВЛЕНИЕТО ЧРЕЗ МОТИВАЦИЯ НА ПЕРСОНАЛА, КАТО СРЕДСТВО ЗА НЕЙНОТО ПОВИШАВАНЕ”

Чрез възприятието в нашето съзнание се създава информационна картина за света въобще и за конкретната ситуация, в която се намираме във всеки момент от нашето съществуване.
aronn
5 1
Ефективност на управлението чрез мотивация на персонала като средство за нейното повишаване 71 стр.

Ефективност на управлението чрез мотивация на персонала, като средство за нейното повишаване

Успехът в работата на всяка една организация се дължи най-вече на качеството на човешките ресурси, които тя успява да привлече, запази и развие...
nerven
31 3
Методическа разработка за извършване на клизма 18 стр.

Методическа разработка за извършване на клизма

Генерална цел: на базата на новите усвоени знания,теоретични и практически умения и навици, всеки студент в края на занятието да владее алгоритъма за извършване на очистителна и солена клизма,съобразно минималното изискуемо ниво на компетентност...
nezabravima
35 2