Материали 1-10 от 1

Патоанатомия 66 стр.

Патоанатомия

Патологията е учение за болестните прояви, за болестно променените функции и анатомична структура в организма. Включително и знанията за причините за предпазването и за лечението на болестите...
mOn
26 0