Материали 1-10 от 2

Методическа разработка за извършване на клизма 18 стр.

Методическа разработка за извършване на клизма

Генерална цел: на базата на новите усвоени знания,теоретични и практически умения и навици, всеки студент в края на занятието да владее алгоритъма за извършване на очистителна и солена клизма,съобразно минималното изискуемо ниво на компетентност...
nezabravima
35 2