Материали 1-10 от 10

Планиране на производствения цикъл на продукт - натурални сокове на фирма Флорина - България АД 16 стр.

Планиране на производствения цикъл на продукт - натурални сокове на фирма „Флорина - България” АД

Акционерно дружество "Флорина - България" АД е учредено през 1993 година с решение на Софийски Градски Съд по фирмено дело № 25275/1993 г. Капиталът на дружеството е в размер на 8 120 000 лева и е изцяло внесен.
messi
0 0 0
Център за жени и деца преживели домашно насилие 20 стр.

„Център за жени и деца, преживели домашно насилие”

Целите на проекта са насочени към социална и емоционална реинтеграция на жени преживели насилие (физическо, сексуално, емоционално, домашно) и техните деца, чрез предлагане на медицинска, психологическа, юридическа и социална консултация, както и пренасоч
messi
0 0 0
МЕТАЛУРГИЯ НА БЪЛГАРИЯ 15 стр.

МЕТАЛУРГИЯ НА БЪЛГАРИЯ

Металургията е един от най – значимите отрасли в промишлеността с голямо структороопределящо и районообразуващо значение, защото металургичните предприятия се превръщат в ядра, около които се формират мощни териториално - промишлени комплекси.
messi
0 0 0
 Възможностите за развитие на зелен бизнес в България и път към реализиране на устойчивото развитие в сектор екология 27 стр.

'' Възможностите за развитие на „зелен” бизнес в България и път към реализиране на устойчивото развитие в сектор екология .''

Светът е изправен пред сериозни екологични проблеми, като изменения на климата, изчерпване на природните ресурси, замърсяване на въздуха и загуба на биологично разнообразие.
messi
0 0 0
Макро и микро икономика 18 стр.

Макро и микро икономика

1. Същност, роля и функции на пазара. Пазарен механизъм. Пазарно равновесие. Еластичност на търсенето и предлагането. 2. Брутен вътрешен продукт - основен макроикономически показател. Измерване, номинален и реален брутен вътрешен продукт. 3. Фискална
peperudka88
0 0 0
Национални стратегии при постигане на устойчиво развитие въздействие върху икономиката на Република България 28 стр.

Национални стратегии при постигане на устойчиво развитие – въздействие върху икономиката на Република България

Реферат на тема - Национални стратегии при постигане на устойчиво развитие – въздействие върху икономиката на Република България
ani95
0 2 0