Материали 1-10 от 4

Електролитна дисоциация 2 стр.

Електролитна дисоциация

• Теоретична обосновка: Водните разтвори на електролити (киселини, основи и соли) се отклоняват от теорията на разредените разтвори чрез повишаване на осмотичното налягане и температурата на кипене и понижаване на парното налягане и температурата на зам
zahariketi
25 0
Динамика на хранителните за растенията вещества в почвата и фактори определящи почвеното плодородие 11 стр.

Динамика на хранителните за растенията вещества в почвата и фактори определящи почвеното плодородие

Почвеното плодородие е свойството на почвата да осигурява растенията с всички необходими условия (хранителни вещества, вода, въздух, топлина и др.) за техния растеж и развитие. Почвообразуването по своята същност е биологичен процес, в който...
ivan40
6 1