Материали 1-10 от 90

ВИДОВЕ ПРИСТАНИЩНИ КРАНОВЕ- ОСОБЕНОСТИ 3 стр.

ВИДОВЕ ПРИСТАНИЩНИ КРАНОВЕ- ОСОБЕНОСТИ

Съществуват много и различни конструкции кранове, които се различават по форма и по начин на преместване на товарите, по вида на задвижването, по типа на товарозахватното приспособление и по конструкцията на фермата на крана. С оглед на това крановете мог
0 2
Принцип на работа на вятърните турбини Анемометри Ветрови ресурс 18 стр.

Принцип на работа на вятърните турбини. Анемометри. Ветрови ресурс.

1. Принцип на работа на вятърните турбини.; 2. Вятърен ресурс – измерване, оценка на производството, ефективността и натоварването.; 3. Принцип на преобразуване на кинетичната енергия на вятъра в механична и електрическа енергия.
messi
6 0
Формиращо влияние на социалния дизайн върху личността 7 стр.

Формиращо влияние на социалния дизайн върху личността

Много важен въпрос, касаещ и дизайна, и психология е: "Какво искат хората?". Защото, когато разбираме собствените си нужди или нуждите и мотивацията на другите хора, ние ще можем да ги изпълним....
daniche90
0 0