Материали 1-10 от 6

Автоматизация на технологични процеси 30 стр.

Автоматизация на технологични процеси

Eлектрически вериги. Oсновни понятия и класификация. Пасивни елементи на електрически вериги. Графи. Работното пространство, габарити, начин на изграждане и вида на вложените материали...
ndoe
0 0
Напояване на растения в оренжерии 5 стр.

Напояване на растения в оренжерии

Програмируемите логически контролери (PIC) са компактни и гъвкави (универсални) устройства, които се използуват за управление на машини (обекти) и/или технологични процеси...
daniche90
0 1
Симулиране и изследване на процеси и системи в програмна среда MATLAB 7 стр.

Симулиране и изследване на процеси и системи в програмна среда MATLAB

Входните сигнали при реалните системи са най различни. Различават се следните типове сигнали: стъпаловидна функция; импулсна функция; хармонична периодична функция и др...
lubega
9 1