Материали 1-10 от 2

Определяне на посоките по море 24 стр.

Определяне на посоките по море

Решаването на основните задачи на коработводенето е свързано с определяне на посоките. При движението на кораба е необходимо да се знае посоката на неговото преместване, а в редица случаи и посоките от навигационните ориентири и другите кораби към...
cblock
3 1