Материали 1-10 от 3

Изследване на автоматични прекъсвачи 5 стр.

Изследване на автоматични прекъсвачи

Автоматичните прекъсвачи имат голяма комутационна възможност и се използват за оперативно включване и изключване на електрически вериги. Служат и за защита на електрически съоражения, като автоматично изключват електрическата верига ...
legolas
9 0