Материали 1-10 от 1

Професионално ориентиране и кариерно развитие 18 стр.

Професионално ориентиране и кариерно развитие

Същност на професионалното ориентиране. Oт професионално към кариерно ориентиране, защо и как? Професионално осведомяване, професионални интереси, професионален избор и професионално самоопределяне на индивида...
emoto_92
18 3