Материали 71-80 от 84

Кинезитерапия при колянна ендопротеза 27 стр.

Кинезитерапия при колянна ендопротеза

Колянната става, articulatio genus, като основно, междинно, подвижно звено на долния крайник работи при подчертано тежък режим на натоварване, в резултат на което е една от най-сложно устроените стави в човешкото тяло...
admin
78 9
Кинезитерапия в късен следоперативен приод при трималеоларна фрактура на глезенна става 19 стр.

Кинезитерапия в късен следоперативен приод при трималеоларна фрактура на глезенна става

Под счупване на глезенна става се разбират всички увреди дистално от метаепифиза на големия и малкия пищял. По-голяма част от тези увреди са вътреставни - засягат глезенната или така наречената горна скочна става. Трималеоларната фрактура засяга...
admin
70 8
Основи на научноизследователската работа 5 стр.

Основи на научноизследователската работа

Опознаването на видовете изследвания има съществено значение за физкултурната наука и практика. Видове изследвания-във вътршно научната сфера(изследва човека);във външно научната сфера(материална база,кадри,техника);констатиращи(чрез тях се установява...
admin
23 2