Материали 1-10 от 4

Професионално-личностен модел на съвременния спортен педагог 8 стр.

Професионално-личностен модел на съвременния спортен педагог

1. Предмет на труда, обект на труда, средства и продукт на труда на спортния педагог .............................................................3 2. Фундаментална професионална подготовка на спортния педагог ..........................................
ivan40
25 1