Материали 51-60 от 84

Кинезитерапия 28 стр.

Кинезитерапия

Кинезитерапията се базира на постиженията на всички останали медицински дисциплини и на теорията и методиката на физическото възпитание. Като наука има свои обект, предмет, задачи и методи на изследване...
ndoe
56 6
Пищов по ТМСТ 8 стр.

Пищов по ТМСТ

Една от главните социални функции на спорта в съвременното общество е неговата биоадаптационна и психорегулативна роля, което осигурява на индивида необходимата му степен на двигателната активност...
mOn
92 7
История на крикета 7 стр.

История на крикета

Крикет се играе в няколко различни съкратени форми. Като времетраене тези форми са много кратки и в рамките на 1 до 2 часа могат да бъдат изиграни. За начало на тази игра се приема 1990 г и тяхното развитие продължава и до този момент...
loli
17 0
Аеробикакаланетика и стречинг в урока и извън урока по физическо възпитание 3 стр.

Аеробика,каланетика и стречинг в урока и извън урока по физическо възпитание

Материалът ми е предназначен за студенти - магистри в НСА, специалност магистър по физическо възпитание и спомага за един от модулите със същото заглавие като реферата, дано помогна на някого с него...
loli
57 6
Същност функции и перспективи на адаптираната физическа активност в съвременното общество 9 стр.

Същност, функции и перспективи на адаптираната физическа активност в съвременното общество

АФА съчетава и се базира на информацията и научните постижения в областта на спорта и науката за човешките движения(биомеханика, спортна психология, спортна педагогика), както и на другите научни области(медицина, рехабилитация, психология, физиология)...
loli
27 1
Запознаване и работа с измервателна верига 7 стр.

Запознаване и работа с измервателна верига

Метрология - означава учене на мярката. Класическата метрология е наука за мерките, еталоните, мерните единици. Измерване - измервания, при които всяка величина се преобразува в електричен сигнал с определени характеристики...
nerven
44 1