Материали 61-70 от 84

Спортно сърце 8 стр.

Спортно сърце

Всяко отклонение в структурата и функцията на сърцето при спортисти трябва да се интерпретира критично, тъй като може да бъде във връзка с някъкво сърдечно заболяване...
messi
15 3
Кратки анатомични данни за лимфната система 5 стр.

Кратки анатомични данни за лимфната система

Кръвоносната система пренася кислород, въглехидрати, белтъци, витамини, неорганични вещества до всяка клетка в тялото. Лимфната система има задачата да пречиства организма от непотребните вещества...
ivan40
17 4
Начално обучение по футбол 3 стр.

Начално обучение по футбол

При подбора на футболисти специалистите трябва да осигурят голям брой от играчи в групите за начална подготовка. Това създава реални възможности за известна част от подбраните играчи да отговарят на...
ivan40
23 1
Подбор на млади баскетболисти 7 стр.

Подбор на млади баскетболисти

Специфика на работата по баскетбол в училище. Въпросът за всестранно проучване на индивидуалните особености на подрастващите и създаването на рационална система за подбор е основен в организационно – методичната структура на детско–юношеския баскетбол...
ivan40
27 2
Професионално-личностен модел на съвременния спортен педагог 8 стр.

Професионално-личностен модел на съвременния спортен педагог

1. Предмет на труда, обект на труда, средства и продукт на труда на спортния педагог .............................................................3 2. Фундаментална професионална подготовка на спортния педагог ..........................................
ivan40
25 1
Биомеханичен анализ на движенията 6 стр.

Биомеханичен анализ на движенията

Основната задача на биомеханиката е разработване на спортните цели, научни основи, спортната техника е цел и ефективност на приложените сили за максимална ефективност в зависимост от критериите...
ivan40
36 2
Кинезитерапия при сколиоза 10 стр.

Кинезитерапия при сколиоза

Особеният строеж и функция на гръбначния стълб налага редица особености в методиката на изправителната гимнастика. Терапевтичният ефект при гръбначните изкривявания зависи от правилния подбор и умелото комбиниране на средствата на кинезитерапия....
ivan40
78 5