Материали 41-50 от 84

Двигателен навик 4 стр.

Двигателен навик

Същност на двигателния навик. Техническата подготовка в спорта е свързана с последователното овладяване на присъщите за дадения вид спорт технически умения. Техническите умения са всъщност двигателни навици....
ndoe
25 0