Материали 1-10 от 84

Кинезитерапия при колянна ендопротеза 27 стр.

Кинезитерапия при колянна ендопротеза

Колянната става, articulatio genus, като основно, междинно, подвижно звено на долния крайник работи при подчертано тежък режим на натоварване, в резултат на което е една от най-сложно устроените стави в човешкото тяло...
admin
78 9
Кинезитерапия в късен следоперативен приод при трималеоларна фрактура на глезенна става 19 стр.

Кинезитерапия в късен следоперативен приод при трималеоларна фрактура на глезенна става

Под счупване на глезенна става се разбират всички увреди дистално от метаепифиза на големия и малкия пищял. По-голяма част от тези увреди са вътреставни - засягат глезенната или така наречената горна скочна става. Трималеоларната фрактура засяга...
admin
70 8
Пищов по ТМСТ 8 стр.

Пищов по ТМСТ

Една от главните социални функции на спорта в съвременното общество е неговата биоадаптационна и психорегулативна роля, което осигурява на индивида необходимата му степен на двигателната активност...
mOn
92 7