Уроци 120-130 от 618

Комунистите - фанатизмът като вина в романа Тютюн

Комунистите - фанатизмът като вина в романа "Тютюн"

Жестока и тъжна ирония внушава романът с образите на комунистите. Съгласно външно постулирания канон тези персонажи трябва да бъдат нагледен пример за новата, най-съвършената комунистическа нравственост (изискването на соцреализма за комуниста като ...
Simonsita
2543 0