Уроци 130-140 от 618

Светът на Никотиана в романа Тютюн на Д Димов

Светът на "Никотиана" в романа "Тютюн" на Д. Димов

Светът на "Никотиана" и разпадането на цивилизацията или "краят на боговете" "Никотиана" като зловещ символ Компанията "Никотиана" е център, около който са ориентирани всички съдби в романа. Тя...
Simonsita
6423 0
Контрастът като основен сюжетно - композиционен принцип

Контрастът като основен сюжетно - композиционен принцип

Контрастът като основен сюжетно - композиционен принцип на романа "Тютюн" Д. Димов използва като основен белетристичен похват принципа на контраста, на антитезата - и в романовата цялост, и в частите. Той желае да изгради един пълноценен художест
Simonsita
1601 0
Определителният член в българския език

Определителният член в българския език

Определителният член е граматическа особеност, която е позната на много индоевропейски езици - от германската група, от келтската група, от романската група. Единствено българският език е развил определителен член от славянските езици. Тази негова особено
mOn
3121 0