Уроци 140-150 от 618

Природна среда на България Полезни изкопаеми

Природна среда на България. Полезни изкопаеми.

Полезни изкопаеми: образуване, значение, структура Полезните изкопаеми са се образували в земната кора през продължителното й геоложко развитие. Добитите полезни изкопаеми са основни суровини за стопанството на всяка страна и имат голямо значение за не
Simonsita
6565 0