ОловоАтомен номер: 82
Име: Олово
Атомна маса: 207.2
Радиус на атома: 181
Електронна обвивка: 2, 8, 18, 32, 18, 4
Плътност: 11.35g/
Изотопи: 29
Електроотрицателност: 2.33
Степен на окисление: - 4, +2, +4


Място в периодичната система и строеж на атома.
Химичният елемент олово се намира в четвърта"А" група, шести период на периодичната система. Той има пореден атомен номер 82. Следователно в ядрото на атома си оловото има 82 р+. В електронната обвивка 82 е- са разположени така:

Във външния електронен слой електроните са групирани в една електронна двойка и два единични електрона.
   .
: Pb .

Степен на окисление.
Характерните степани на окисление на оловото в неговите съединения са -4, +2 и +4. В съединението с водорода оловото има степен на окисление -4, с кислорода - +2 и +4,а с неметалите - +2, +4, -4.

Химичен характер.
Оловото е неметал. Химичните му свойства(взаимодействие с неметали) потвърждават неметалният му химичен характер.

Разпространение.
Самородно олово се среща много рядко в природата. Най-много разпространената и важна оловна руда е галенитът, PbS. Богати залежи от него има в Австралия, САЩ,Канада, Мексико и др.У нас Родопския минен басейн има големи залежи на полиметанови руди, които съдържат олово. Оловото освен това се среща под формата на англезит ( ), церузит ( ), крокоит ( ), вулфенит ( ), щолцит ( ).

 

Олово

Коментари